Klimasats-prosjekt

Reduserte klimagassutslipp fra massetransport

Fylke: Rogaland
Søker: ROGALAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 500 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Avfall og deponi, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn: