Klimasats-prosjekt

Reis grønt Troms

Fylke: Troms og Finnmark
Søker: TROMS FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Sep 2018
Type tiltak: Reisevaner
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: