Klimasats-prosjekt

Reis grønt Troms

Prosjektnavn: Reis grønt Troms
Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: TROMS FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Reisevaner