Klimasats-prosjekt

Reisevaneundersøkelse

Fylke: Akershus
Søker: RØYKEN KOMMUNE
Tilskudd: 251 500
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Mai 2018
Type tiltak: Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn: