Klimasats-prosjekt

Reisevaneundersøkelse

Prosjektnavn: Reisevaneundersøkelse
Fylke: Viken (N)
Søker: RØYKEN KOMMUNE
Tilskudd: 251 500
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Transportplanlegging