Klimasats-prosjekt

Sentralt mottaksanlegg for overskuddsmasser

Fylke: Rogaland
Søker: ROGALAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Okt 2019
Type tiltak: Avfall og deponi, Forprosjekt, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:

Rogaland fylkeskommune ønsker å etablere sentralt mottak og mellomlager av overskuddsmasse fra byggeprosjekter på Nord‐Jæren. Et slikt mellomlager ville kunne bidra til økt gjenvinning og redusere kjøreavstander. Økt gjenvinning utgjør den enkeltfaktoren som kan redusere klimautslipp fra massehåndtering aller mest.

Resultater

Rogaland fylkeskommune gjennomførte en markedsundersøkelse, og konklusjonen var at en offentlig-privat samarbeidsmodell vil være den mest effektive og den minst kostbare forretningsmodellen for gjenbruk av masser på Nord‐Jæren.

Arbeidet kan ha verdi for andre kommuner siden forretningsmodellene ikke er spesifikke for Rogaland, og kan bidra til en bedre praksis for bruk og håndtering av overskuddsmasser. En av utfordringene videre er å finne arealer til mottaks‐ og gjenvinningsanlegg.

Relevante lenker