Klimasats-prosjekt

Sikker sykkelparkering

Fylke: Rogaland
Søker: STAVANGER KOMMUNE
Tilskudd: 750 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Okt 2019
Type tiltak: Sykkel
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: