Klimasats-prosjekt

Sikker sykkelparkering

Prosjektnavn: Sikker sykkelparkering
Fylke: Rogaland (N)
Søker: STAVANGER KOMMUNE
Tilskudd: 750 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Sykkel