Klimasats-prosjekt

Smarte forbindelser

Fylke: Møre og Romsdal
Søker: ÅLESUND KOMMUNE
Tilskudd: 1 000 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Aug 2019
Type tiltak: Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: