Klimasats-prosjekt

Smarte forbindelser

Prosjektnavn: Smarte forbindelser
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: ÅLESUND KOMMUNE
Tilskudd: 1 000 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Transportplanlegging