Klimasats-prosjekt

Strategi for mobilitet og byutvikling i Jessheim

Prosjektnavn: Strategi for mobilitet og byutvikling i Jessheim
Fylke: Viken (N)
Søker: ULLENSAKER KOMMUNE
Tilskudd: 400 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Arealplanlegging

Ullensaker kommune har utarbeidet en todelt strategi for klimavennlig mobilitet og byutvikling i Jessheim. Første delen fastsetter overordnete mål og den andre delen er en handlingsplan med konkrete løsninger.

Strategien skal gi innbyggerne forutsigbar byutvikling og gjøre det lett å velge klimavennlige reisealternativer.

Relevante lenker