Klimasats-prosjekt

Strategi for mobilitet og byutvikling i Jessheim

Fylke: Akershus
Søker: ULLENSAKER KOMMUNE
Tilskudd: 400 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Mar 2019
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Ullensaker kommune har utarbeidet en todelt strategi for klimavennlig mobilitet og byutvikling i Jessheim. Første delen fastsetter overordnete mål og den andre delen er en handlingsplan med konkrete løsninger.

Strategien skal gi innbyggerne forutsigbar byutvikling og gjøre det lett å velge klimavennlige reisealternativer.

Relevante lenker