Klimasats-prosjekt

Strategier for klimavennlig byutvikling

Prosjektnavn: Strategier for klimavennlig byutvikling
Fylke: Viken (N)
Søker: RINGERIKE KOMMUNE
Tilskudd: 180 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Arealplanlegging