Klimasats-prosjekt

Strategier for klimavennlig byutvikling

Fylke: Buskerud
Søker: RINGERIKE KOMMUNE
Tilskudd: 180 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Nov 2018
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: