Klimasats-prosjekt

Strategisk partnerskap mellom offentlig og privat

Fylke: Nordland
Søker: RANA KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Nov 2019
Type tiltak: Samarbeid med næringslivet
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: