Klimasats-prosjekt

"Stryn aktiv og attraktiv 2030" – klimavenleg arealplanlegging

Prosjektnavn: "Stryn aktiv og attraktiv 2030" – klimavenleg arealplanlegging
Fylke: Vestland (N)
Søker: STRYN KOMMUNE
Tilskudd: 320 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Arealplanlegging