Klimasats-prosjekt

"Stryn aktiv og attraktiv 2030" – klimavenleg arealplanlegging

Fylke: Vestland
Søker: STRYN KOMMUNE
Tilskudd: 320 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Okt 2018
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn: