Klimasats-prosjekt

Sunnmørskommunenes klima- og energinettverk

Fylke: Møre og Romsdal
Søker: ØRSKOG KOMMUNE
Tilskudd: 325 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2017 - Jan 2018
Type tiltak: Nettverk
Søknad:
Tilsagn: