Klimasats-prosjekt

Sunnmørskommunenes klima- og energinettverk

Prosjektnavn: Sunnmørskommunenes klima- og energinettverk
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: ØRSKOG KOMMUNE
Tilskudd: 325 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Nettverk