Klimasats-prosjekt

Sykkelhotell Hamar sentrum

Fylke: Innlandet
Søker: HAMAR KOMMUNE
Tilskudd: 750 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Nov 2018
Type tiltak: Sykkel
Søknad:
Tilsagn:

Hamar kommune skulle etablere et sykkelhotell ved jernbanestasjonen. Underveis ble prosjektet forsinket og endret, og støtten er frigjort til andre formål.