Klimasats-prosjekt

Sykkelhotell ved jernbanestasjonen i Spydeberg

Fylke: Viken (N)
Søker: SPYDEBERG KOMMUNE
Tilskudd: 218 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Des 2019
Type tiltak: Sykkel
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: