Klimasats-prosjekt

Sykkelparkering Landmannstorget kollektivterminal

Fylke: Telemark
Søker: SKIEN KOMMUNE, BYUTVIKLING
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Nov 2018
Type tiltak: Sykkel
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: