Klimasats-prosjekt

Sykkelstrategi for Steinkjer

Fylke: Trøndelag
Søker: STEINKJER KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Nov 2018
Type tiltak: Arealplanlegging, Sykkel
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: