Klimasats-prosjekt

Sykkelstrategi for Steinkjer

Prosjektnavn: Sykkelstrategi for Steinkjer
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: STEINKJER KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Arealplanlegging, Sykkel