Klimasats-prosjekt

Sykkeltilrettelegging i Askim

Fylke: Østfold
Søker: ASKIM KOMMUNE, SERVICE, TEKNIKK OG EIENDOM
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Des 2019
Type tiltak: Sykkel
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: