Klimasats-prosjekt

Sykle til jobben med elsykkel

Prosjektnavn: Sykle til jobben med elsykkel
Fylke: Viken (N)
Søker: HURUM KOMMUNE
Tilskudd: 176 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Elsykkel, Sykkel