Klimasats-prosjekt

Sykle til jobben med elsykkel

Fylke: Akershus
Søker: HURUM KOMMUNE
Tilskudd: 176 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Mai 2019
Type tiltak: Elsykkel, Sykkel
Søknad:
Tilsagn: