Klimasats-prosjekt

Synlige elbiler i arbeid på Hvaler

Prosjektnavn: Synlige elbiler i arbeid på Hvaler
Fylke: Viken (N)
Søker: HVALER KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy