Klimasats-prosjekt

Synlige elbiler i arbeid på Hvaler

Fylke: Østfold
Søker: HVALER KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Aug 2018
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn: