Klimasats-prosjekt

Tilrettelegging for bruk av biogass i Rogaland

Fylke: Rogaland
Søker: ROGALAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Jun 2018
Type tiltak: Biogass, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Rogaland fylkeskommune har kartlagt hvordan de kan tilrettelegge for å produsere og bruke biogass i Rogaland.

Kartlegging av biogass og klimagassreduksjoner

I kartleggingen ble det sett på flere ting, blant annet:

  • aktuelle markeder og bruksområder, og hvordan fylkeskommunen kan bidra til å utvikle disse som aktør og støttespiller
  • effekten av å bruke biogass på Rogalands klimagassutslipp
  • om eksisterende infrastruktur for natur- og rågass kan brukes til biogass

Rogaland kan produsere og bruke mye biogass

Gjennom kartleggingen fant fylkeskommunen at de oppfyller flere spesielt gunstige vilkår for å lykkes med biogass:

  • tilgang til store mengder råstoff til biogassproduksjon, særlig husdyrgjødsel
  • omfattende gassinfrastruktur, kundegruppe og kompetanse
  • stor befolkning, og dermed et godt grunnlag for å bruke biogass i transport

Økt produksjon og bruk av biogass kan gi store lokale utslippskutt av klimagasser. Samtidig vil biogassproduksjon fra husdyrgjødsel bidra til å løse utfordringer med for mye gjødsel og fosfor i landbruket.