Klimasats-prosjekt

Tilrettelegging for elbiler

Prosjektnavn: Tilrettelegging for elbiler
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: HITRA KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Lade tjenestebiler