Klimasats-prosjekt

Tilrettelegging for elbiler

Fylke: Trøndelag
Søker: HITRA KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Mai 2018
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn: