Klimasats-prosjekt

UngtKlima – ungdom i fokus i Hurdals klimaarbeid

Prosjektnavn: UngtKlima – ungdom i fokus i Hurdals klimaarbeid
Fylke: Viken (N)
Søker: HURDAL KOMMUNE
Tilskudd: 40 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Holdning og undervisning