Klimasats-prosjekt

UngtKlima – ungdom i fokus i Hurdals klimaarbeid

Fylke: Akershus
Søker: HURDAL KOMMUNE
Tilskudd: 40 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Aug 2018
Type tiltak: Holdning og undervisning
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: