Klimasats-prosjekt

Urbanisering fortetting og grønt bumiljø i sentrum

Fylke: Telemark
Søker: KVITESEID KOMMUNE
Tilskudd: 900 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Nov 2019
Type tiltak: Bygg
Søknad:
Tilsagn: