Klimasats-prosjekt

Utfasing av fossile kjøretøy mot nullutslippskjøretøy

Fylke: Oslo
Søker: BYMILJØETATEN, OSLO KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Nov 2017
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: