Klimasats-prosjekt

Utslippsfri autonom kollektivtrafikk på bestilling

Fylke: Oslo
Søker: OSLO KOMMUNE, BYMILJØETATEN
Tilskudd: 7 451 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Nov 2020
Type tiltak: Utslippsfri kollektivtransport
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Oslo kommune har sammen med kollektivselskapet Ruter gjennomført flere vellykkede tester av selvkjørende busser. Fra oppstarten våren 2019 til høsten 2020 har bussene kjørt over 29 000 kilometer, og hatt mer enn 28 000 passasjerer.

Relevante lenker