Klimasats-prosjekt

Utslippsfri landbruksdrift i naturbruksutdanningen

Prosjektnavn: Utslippsfri landbruksdrift i naturbruksutdanningen
Fylke: Agder (N)
Søker: AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 132 500
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Landbruk og skog, Maskiner og kjøretøy