Klimasats-prosjekt

Utvidelse av "Reis smart"

Prosjektnavn: Utvidelse av "Reis smart"
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: LEVANGER KOMMUNE
Tilskudd: 1 400 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Elsykkel, Transportplanlegging, Reisevaner

I prosjektet ble det testet ut om 270 ansatte var villige til å bytte sitt parkeringsbevis mot en elsykkel eller en tråsykkel i tre år. Interessen for å delta var så stor at deltakere måtte bestemmes med loddtrekning. De som ikke ble trukket ut til å delta i prosjektet fikk tilbud om å kjøpe egen sykkel til en sterkt redusert pris. 

Reis smart

Reis smart er et samarbeidsprosjekt mellom flere aktører som jobber for å endre reisevanene til innbyggerne ved å begrense biltrafikk og fremme sykkel, gange og kollektivtransport. Prosjektet er en utvidelse av et bysykkelprosjekt som fikk støtte i 2016, se lenke nedenfor.

Relevante lenker