Klimasats-prosjekt

Utvidelse bysykkelordning i sykkelbyen Lillestrøm

Fylke: Akershus
Søker: SKEDSMO KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Okt 2018
Type tiltak: Sykkel
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Skedsmo kommune har utvidet bysykkelordningen i Lillestrøm, fra fem til seks stasjoner. Ny stasjon ble satt opp på Kjeller der det er en rekke arbeidsplasser og sykkelavstand fra Lillestrøm stasjon. Ny stasjon ble åpnet 18. september 2017.  

Relevante lenker