Klimasats-prosjekt

Utvidelse bysykkelordning i sykkelbyen Lillestrøm

Prosjektnavn: Utvidelse bysykkelordning i sykkelbyen Lillestrøm
Fylke: Viken (N)
Søker: SKEDSMO KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Sykkel

Skedsmo kommune har utvidet bysykkelordningen i Lillestrøm, fra fem til seks stasjoner. Ny stasjon ble satt opp på Kjeller der det er en rekke arbeidsplasser og sykkelavstand fra Lillestrøm stasjon. Ny stasjon ble åpnet 18. september 2017. 

Relevante lenker