Klimasats-prosjekt

Utvikling av lukkede leskur til holdeplasser

Fylke: Finnmark
Søker: FINNMARK FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Jun 2019
Type tiltak: Reisevaner
Søknad:
Rapport:

I Finnmark opplevde de at mangelfullt utstyrte holdeplasser og anløpssteder var en av grunnene til at folk valgte bil framfor kollektivtransport. Fylkeskommunen ønsket derfor å utvikle et universelt utformet busskur som kan lukkes for å gjøre ventetiden bedre for passasjerene. Dermed startet de å lage en prototype tilpasset klimaet i Finnmark.

Fylkeskommunen stilte følgende kriterier for busskuret:

  • Være universelt utformet
  • Kunne brukes uavhengig av værforholdene
  • Ha mulighet for tilkopling av strøm for blant annet elektronisk ruteinformasjon, varme, lading av mobil, insektfjerner
  • Være klimavennlig bygget
  • Ha en kostnad på nivå med andre busskur

I tillegg ville Finnmark fylkeskommune lage et system med anropsstyrte holdeplasser. Gjennom et forprosjekt fant de ut at de kunne installere et enkelt varslingssystem ved hovedveiene, som gjør at bussen kan kjøre den «avsidesliggende» veien ved behov. De reisende aktiverer da et lyssignal som varsler bussen. Fylkeskommunen forventer å spare 17 000 kjørte kilometer, med et mål om å spare 35 000 kilometer.

Resultater og erfaringer

Busskuret ble åpnet for publikum før jul 2018 selv om det gjenstod en del arbeider. Allerede da opplevde de at mange flere valgte å ta både langruter og bybuss fra stoppestedet. Særlig var det en del ungdommer som begynte å ta kollektivt til trening. Nå er busskuret ferdigstilt, og det har fått oppmerksomhet for å være universelt utformet og ha elektronisk ruteopplysning. Prototypen er ikke med oppvarming, men de planlegger å bygge nye med oppvarming etter hvert. I møte med Statens Vegvesen er ble det enighet om at de prioriterer bygging av denne typen busskur på stoppestedene i fylket fremover.

Selv om prosjektet gikk godt budsjettmessig, brukte arkitektene, leverandørene og entreprenørene mer tid enn planlagt. For å holde tidsrammen bedre kunne kommunen inngått mer forpliktende avtaler med eksterne leverandører på leveringstidspunkt. Været gjorde også at de måtte utsette noe.

De anropsstyrte holdeplassene er ferdige, men de mangler foreløpig strøm til lyssignalene. To kommuner ønsket ikke å ha anropsstyrte holdeplasser, og fylkeskommunen vurderer nå om prosjektet skal gjennomføres i de kommunene eller ikke. En erfaring er at det er viktig å starte dialog tidlig for å komme i havn i tide, for eksempel med Statens Vegvesen.

Relevante lenker