Klimasats-prosjekt

Utviklingskontrakt for hurtigbåt

Fylke: Trøndelag
Søker: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 7 500 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Nov 2019
Type tiltak: Hurtigbåt og ferger, Sjøtransport, Utslippsfri kollektivtransport
Søknad:
Tilsagn:

Trøndelag fylkeskommune er overordnet ansvarlig for kollektivtrafikken i Trøndelag fylke. De dieseldrevne hurtigbåtene som er en del av kollektivnettet for passasjerer i fylket, slipper ut store mengder klimagasser. Fylket har satt som ambisjon at disse hurtigbåtsambandene skal betjenes av utslippsfrie hurtigbåter framover.

Det er kun korte samband som i dag kan skifte om til nullutslippsløsninger med tilgjengelig teknologi. Skal man få utslippsfrie hurtigbåter må det stimuleres til utvikling og innovasjon. Derfor har Trøndelag fylkeskommune tatt initiativet til dette utviklingsprosjektet for framtidens hurtigbåt, og fått med seg 10 andre fylkeskommuner som har gått inn som partnere i prosjektet.

De 11 fylkeskommunene utfordret både norsk og internasjonal industri til å utvikle verdens første utslippsfrie hurtigbåt for høy fart over 30 knop. Året etter ble fem grupper, bestående av 19 selskaper, tildelt kontrakt om å utvikle og demonstrere at nullutslipp er mulig.

Det ble lagt vekt på å la den maritime næringen skissere hvordan de ønsker å løse utfordringen mens fylkeskommunen primært skal fasilitere prosessen gjennom å være en tydelig kunde, og å gi økonomisk støtte.

Lykkes de, vil Trøndelag fra 2022 være blant de første i verden med utslippsfrie hurtigbåter i rutetrafikk. Nullutslippsløsninger på de tre konkrete hurtigbåtstrekningene vil gi en utslippsreduksjon på 20 000 tonn CO2 pr. år. Flere fylker har dette prosjektet som sitt utviklingsprosjekt for hurtigbåt og utnytter informasjonen de får i sine anskaffelser av hurtigbåt. Det vil si at den første båten ikke nødvendigvis kommer i Trøndelag, men like gjerne i et annet fylke.

Prosjektets deltakere signerte i mars 2018 kontrakt med fem konsortium som sammen med mer enn 30 underleverandører jobbet fram konkrete fartøydesign og løsninger. Prosjektet ble ferdigstilt i september 2019 og alle fylkeskommunene som deltok kan benytte de framlagte konseptene som grunnlag for framtidige anbud. Prosjektet fikk vesentlig oppmerksomhet i media og i det politiske miljøet.

Ringvirkningene av prosjektet kan være en hurtigere overgang til nullutslipp på hurtigbåter også i andre fylker og utenfor Norge

Resultater

  • De fem gruppene hadde løsninger som både var like og som skilte seg noe fra hverandre. Batteridrift, hydrogen og et intenst fokus på vekt og utforming var noen av stikkordene.
  • I mai 2019 bevilget regjeringen i revidert nasjonalbudsjett 25 millioner ekstra i søkbare Klimasats-midler til utvikling av utslippsfrie hurtigbåter, og ytterligere 80 millioner kroner i 2020.

Erfaringer

  • Det er totalt 11 fylker med i prosjektet inkludert Trøndelag og ulike administrasjonsselskap. At fylkeskommunene har hatt et samlet og enhetlig ønske til bransjen har vært viktig for interessen i bransjen.
  • Å bruke utviklingskontrakt som anskaffelsesverktøy har vært nybrottsarbeid, og har følgelig bydd på enkelte utfordringer underveis. En utviklingskontrakt handler om å gi føringer og krav, men la markedet få stor frihet til å finne løsninger og veien til målet.
  • Det kom imidlertid fort inn signaler fra leverandørene om at det ble utfordrende å levere tilbud når rammene var så vage. Prosjektleder valgte derfor å utarbeide en forventningsavklaring kort tid etter at kontrakter ble signert. Dokumentet sier lite om hvordan man skal nå målet, men det rammer i større grad målet inn med ulike leveransepunkter og forventninger.
  • En konsekvens for fylkeskommunen ved å velge denne typen anskaffelsesmodell, er at det kommer inn tilbud med svært forskjellig innhold. Dette må håndteres ved å ha de riktige rådgiverne tilknyttet prosjektet.
Relevante lenker