Klimasats-prosjekt

Veien til utslippsfrie drosjer i Vestfold

Prosjektnavn: Veien til utslippsfrie drosjer i Vestfold
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: VESTFOLD FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 132 500
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Drosjer, Forprosjekt