Klimasats-prosjekt

Veien til utslippsfrie drosjer i Vestfold

Fylke: Vestfold
Søker: VESTFOLD FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 132 500
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Sep 2018
Type tiltak: Drosjer, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: