Klimasats-prosjekt

Velg sykkel – Askøy

Prosjektnavn: Velg sykkel – Askøy
Fylke: Vestland (N)
Søker: ASKØY KOMMUNE
Tilskudd: 500 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Elsykkel, Sykkel