Klimasats-prosjekt

Velg sykkel – Askøy

Fylke: Vestland
Søker: ASKØY KOMMUNE
Tilskudd: 500 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Aug 2019
Type tiltak: Elsykkel, Sykkel
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: