Klimasats-prosjekt

Vestsiden ungdomsskole

Fylke: Buskerud
Søker: KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF
Tilskudd: 5 000 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Nov 2019
Type tiltak: Bygg
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Vestsiden skole i Kongsberg har, som det første bygget i Norge, eget hydrogenlager med lokal, fornybar energiproduksjon. Skolen kan produsere mer energi enn den vil bruke under hele sitt livsløp. Solenergi produseres på sommeren, og lagres i hydrogentanker til oppvarming og strømforsyning om vinteren. Bygget er i massivtre, og energiproduksjonen veier opp for alle klimagassutslipp knyttet til produksjon av materialer, bygging og drift. Skolen vant en klimapris i 2019.

Resultater

  • Innføringen av hydrogen som energibærer vil kunne bli en nøkkel for å kunne erstatte fossile energikilder.
  • Det estimeres at driften alene vil stå for en reduksjon på ca. 350 000 kWt pr. år under byggets levetid (60 år), sammenliknet med tilsvarende bygg uten klimatiltak.
  • I tillegg til å dekke eget strømforbruk, vil energiproduksjonen dekke strømforbruket for rundt 100 boliger rundt skolen.
  • Skolen gir mulighet til å studere energiløsningene i drift, noe som kan bidra til at denne typen nullutslippsløsninger kan skaleres og tas i bruk i andre plussbygg i inn- og utland.
Relevante lenker