Klimasats-prosjekt

15 ladepunkter for elvarebiler og elminibusser

Fylke: Vestland
Søker: HORDALAND FYLKESKOMMUNE, REGIONALAVDELINGA, KLIMA- OG NATURRESSURSSEKSJONEN
Tilskudd: 225 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Apr 2018 - Sep 2020
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn: