Klimasats-prosjekt

15 ladepunkter for elvarebiler og elminibusser

Prosjektnavn: 15 ladepunkter for elvarebiler og elminibusser
Fylke: Vestland (N)
Søker: HORDALAND FYLKESKOMMUNE, REGIONALAVDELINGA, KLIMA- OG NATURRESSURSSEKSJONEN
Tilskudd: 225 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Lade tjenestebiler