Klimasats-prosjekt

21 ladepunkter i Gjøvik kommune

Prosjektnavn: 21 ladepunkter i Gjøvik kommune
Fylke: Innlandet (N)
Søker: GJØVIK KOMMUNE
Tilskudd: 280 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Lade tjenestebiler