Klimasats-prosjekt

21 ladepunkter i Gjøvik kommune

Fylke: Innlandet
Søker: GJØVIK KOMMUNE
Tilskudd: 280 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Apr 2018 - Nov 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn: