Klimasats-prosjekt

29 nye ladepunkter i Asker kommune

Prosjektnavn: 29 nye ladepunkter i Asker kommune
Fylke: Viken (N)
Søker: ASKER KOMMUNE
Tilskudd: 505 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Lade tjenestebiler