Klimasats-prosjekt

29 nye ladepunkter i Asker kommune

Fylke: Akershus
Søker: ASKER KOMMUNE
Tilskudd: 505 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Apr 2018 - Nov 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn: