Klimasats-prosjekt

Tre ladepunkt på Voss Tinghus

Prosjektnavn: Tre ladepunkt på Voss Tinghus
Fylke: Vestland (N)
Søker: VOSS KOMMUNE
Tilskudd: 60 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Lade tjenestebiler