Klimasats-prosjekt

Tre ladepunkt på Voss Tinghus

Fylke: Vestland
Søker: VOSS KOMMUNE
Tilskudd: 60 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Apr 2018 - Mai 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn: