Klimasats-prosjekt

30 ladepunkter i Skien kommune

Prosjektnavn: 30 ladepunkter i Skien kommune
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: SKIEN KOMMUNE
Tilskudd: 600 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Lade tjenestebiler