Klimasats-prosjekt

30 ladepunkter i Skien kommune

Fylke: Telemark
Søker: SKIEN KOMMUNE
Tilskudd: 600 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Apr 2018 - Mai 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn: