Klimasats-prosjekt

43 ladepunkter i Stavanger kommune

Prosjektnavn: 43 ladepunkter i Stavanger kommune
Fylke: Rogaland (N)
Søker: STAVANGER KOMMUNE, MILJØENHETEN
Tilskudd: 430 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Lade tjenestebiler