Klimasats-prosjekt

43 ladepunkter i Stavanger kommune

Fylke: Rogaland
Søker: STAVANGER KOMMUNE, MILJØENHETEN
Tilskudd: 430 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Apr 2018 - Mai 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn: