Klimasats-prosjekt

Analyse av sykkeldelingsstrategier

Fylke: Rogaland
Søker: ROGALAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Jul 2019
Type tiltak: Elsykkel, Forprosjekt, Sykkel
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: