Klimasats-prosjekt

Anskaffelse av kommunal elvarebil

Fylke: Akershus
Søker: AURSKOG-HØLAND KOMMUNE
Tilskudd: 50 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2018 - Feb 2020
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: