Klimasats-prosjekt

Anskaffelse av elektriske varebiler

Fylke: Innlandet
Søker: HAMAR KOMMUNE
Tilskudd: 2 550 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2018 - Okt 2021
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Hamar kommune fikk i 2018 søttte til å skifte ut 51 fossildrevne varebiler med elektriske varebiler.

Resultater 

Høsten 2021 er alle de 51 varebilene anskaffet, noe som i følge kommunens beregninger gir en årlig utslippsreduksjon på omtrent 100 tonn CO2.

I tillegg til reduserte klimagassutslipp har prosjektet ført til en positiv påvirkning til ansattes holdninger til elbil, åpnet for dialog med lokale leverandører av elbiler og ladepunkter, og gitt økt kompetanse i alle ledd. 

Det er viktig å involvere brukerne

Kommunen ser at brukerinvolvering er viktig for en vellykket overgang til elbiler. Ettersom det har blitt flere elbiler og et større utvalg av type elbil, bruker kommunen stadig mindre ressurser på å involvere de ansatte.

Siden prosjektet startet opp i 2018, har utvalget av elektriske varebiler blitt mye bedre. Noen typer varebiler som kommunen trenger mangler fortsatt, eksempelvis firehjulstrekk og hengervekt over 1200 kilo.

Driftskostnadene har gått ned ved bruk av elektriske varebiler siden det er billigere drivstoff og noe mindre vedlikehold. Det er ikke lenger mulig å fylle feil drivstoff, noe som tidligere kunne medføre høye kostnader. Kostnadene for dekk har blitt noe høyere med elektriske biler. Men alt i alt har prosjektet utvilsomt vært positivt for Hamar kommune, som stakk av med seieren i kåringen av årets elbil-kommune i Innlandet i 2020. 

Relevante lenker