Klimasats-prosjekt

Åsgård skole – massivtre og energiklasse

Prosjektnavn: Åsgård skole – massivtre og energiklasse
Fylke: Viken (N)
Søker: ÅS KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Ås kommune har vurdert de økonomiske og miljømessige konsekvensene av å bygge en barneskole og idrettshall i massivtre.

Gitt resultatet fra utredningen skal skolen prosjekteres som et passivhus, og massivtre skal brukes i så stor grad som mulig. I tillegg skal det benyttes lavkarbonbetong og anlegges solceller på taket.

Relevante lenker