Klimasats-prosjekt

Åsgård skole – massivtre og energiklasse

Fylke: Akershus
Søker: ÅS KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Nov 2020
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Ås kommune har vurdert de økonomiske og miljømessige konsekvensene av å bygge en barneskole og idrettshall i massivtre.

Gitt resultatet fra utredningen skal skolen prosjekteres som et passivhus, og massivtre skal brukes i så stor grad som mulig. I tillegg skal det benyttes lavkarbonbetong og anlegges solceller på taket.

Relevante lenker