Klimasats-prosjekt

Bamble vgs. samlokalisering

Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: TELEMARK FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Okt 2019
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: