Klimasats-prosjekt

BBS Best på matsvinn

Prosjektnavn: BBS Best på matsvinn
Fylke: Viken (N)
Søker: BÆRUM KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Mat