Klimasats-prosjekt

BBS Best på matsvinn

Fylke: Akershus
Søker: BÆRUM KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2018 - Okt 2020
Type tiltak: Mat
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: