Klimasats-prosjekt

Benyttelse av overskuddsvarme i Ørland kommune

Prosjektnavn: Benyttelse av overskuddsvarme i Ørland kommune
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: ØRLAND KOMMUNE
Tilskudd: 170 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Energi, Forprosjekt