Klimasats-prosjekt

Benyttelse av overskuddsvarme i Ørland kommune

Fylke: Trøndelag
Søker: ØRLAND KOMMUNE
Tilskudd: 170 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Okt 2021
Type tiltak: Energi, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn: