Klimasats-prosjekt

Bildeleordning i Fredrikstad

Fylke: Østfold
Søker: FREDRIKSTAD KOMMUNE
Tilskudd: 620 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Avlyst
Type tiltak: Reisevaner
Søknad:
Tilsagn: