Klimasats-prosjekt

Bildeleordning i Fredrikstad

Fylke: Viken (N)
Søker: FREDRIKSTAD KOMMUNE
Tilskudd: 620 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Jan 0001
Type tiltak: Reisevaner
Søknad:
Tilsagn: