Klimasats-prosjekt

Bildeleordning i Fredrikstad

Prosjektnavn: Bildeleordning i Fredrikstad
Fylke: Viken (N)
Søker: FREDRIKSTAD KOMMUNE
Tilskudd: 620 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Reisevaner