Klimasats-prosjekt

Bildeling som effektivt klimatiltak i Trondheim

Fylke: Trøndelag
Søker: TRONDHEIM KOMMUNE, MILJØENHETEN
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Jul 2019
Type tiltak: Forprosjekt, Reisevaner
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: