Klimasats-prosjekt

Bildeling som effektivt klimatiltak i Trondheim

Prosjektnavn: Bildeling som effektivt klimatiltak i Trondheim
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: TRONDHEIM KOMMUNE, MILJØENHETEN
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Forprosjekt, Reisevaner