Klimasats-prosjekt

Biogassanlegg på Voss

Fylke: Vestland
Søker: VOSS KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Okt 2019
Type tiltak: Biogass, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn: