Klimasats-prosjekt

Biogassanlegg på Voss

Prosjektnavn: Biogassanlegg på Voss
Fylke: Vestland (N)
Søker: VOSS KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Biogass, Forprosjekt