Klimasats-prosjekt

Blakli helse- og velferdssenter

Fylke: Trøndelag
Søker: TRONDHEIM EIENDOM
Tilskudd: 2 125 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Jan 1900
Type tiltak: Bygg
Søknad:
Tilsagn: