Klimasats-prosjekt

Blakli helse- og velferdssenter

Prosjektnavn: Blakli helse- og velferdssenter
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: TRONDHEIM EIENDOM
Tilskudd: 2 125 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Bygg