Klimasats-prosjekt

Bli glad i å sykle, selv med utfordrende topografi

Fylke: Innlandet
Søker: KONGSVINGER KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Sep 2020
Type tiltak: Elsykkel, Sykkel
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: