Klimasats-prosjekt

Bli glad i å sykle, selv med utfordrende topografi

Prosjektnavn: Bli glad i å sykle, selv med utfordrende topografi
Fylke: Innlandet (N)
Søker: KONGSVINGER KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Elsykkel, Sykkel